Условията за поверителност на Личните Данни

 

Какво представлява www.top-imoti.com ?
www.top-imoti.com е платформа, предназначена да помогне на потребителите да получават различна информация относно покупката и продажбата на недвижими имоти. Чрез www.top-imoti.com можете да намерите разнообразие от недвижими имоти и апартаменти в района на гр. София и гр. Благоевград.
Кои сме ние ? 
Ние сме млад и амбициозен екип, съставляващ „ТОП ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – собственик на платформата www.top-imoti.com.
Екипът ни знае, че процесът на закупуване, продаване, наемане или отдаване под наем на имоти е изпълнен с много емоции, вълнение, но и с потенциален стрес. Затова нашите професионални брокери Ви предоставят личен подход, за да Ви помогнат да намерите това, което търсите. Ние Ви съдействаме, за да откриете и огледате апартаменти, квартири, къщи, офиси, фабрики и други видове недвижимо имущество. Екипът на „ТОП ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД могат да Ви предоставят необходимата информация и да Ви консултират по въпроси, свързани със законодателството, с техническите параметри на даден имот, ценообразуването, данъчните, юридически и финансови аспекти при покупко-продажба или отдаване-наемане на имот.
Как може да използвате www.top-imoti.com ?
www.top-imoti.com Ви позволява да изберете точният за Вас недвижим имот и да разберете актуалните цени на недвижими имоти на пазара. Може да използвате всяка от услугите, предоставени чрез уебсайта, както и да се свържете с нас чрез посочените контакти.
Права и отговорности.
Цялото съдържание на www.top-imoti.com е собственост на „ТОП ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Всяко копиране, възпроизвеждане, нерегламентирано използване на уебсайта е наказуемо от закона и с използването на уебсайта, Вие се съгласявате, че ще се въздържате от неправомерни действия. В случай че чрез използването на www.top-imoti.com, се опитате да навредите на функционирането на www.top-imoti.com или нанесете други вреди, Вие носите отговорност за действията си.
Ние не сме отговорни за правилното функциониране на www.top-imoti.com или за невъзможност да използвате www.top-imoti.com.
Ние се стремим да предоставяме единствено точна и неподвеждаща информация в областта на покупко – продажбата и отдаването/наемането на недвижими имоти. Все пак, съдържанието, което поместваме, както и ориентировъчните резултати, които Ви предоставяме във връзка с анкети, оценки и тестове, които може да попълните, са изцяло въпрос на наша преценка, която не е задължителна за Вас. Единствено от Вас зависи дали ще вземете тази преценка под внимание. Ние не носим отговорност за изводите, които получавате, вследствие на попълнени от Вас въпросници. Тези изводи и резултати са ориентировъчни и са с цел да Ви помогнат при преценка за евентуални действия с недвижими имоти.
Кой може да използва www.top-imoti.com ?
www.top-imoti.com може да бъде използвано от всички лица, които са навършили 16 години.
Има ли някакви особени изисквания за използването на www.top-imoti.com ?
Ние не поставяме особени изисквания. Вие сами определяте как и доколко да се възползвате от съдържанието, поместено на уебсайта и от услугите, които се предлагат от него.
Каква гаранция предоставяме относно услугите, които предлагаме ?
„ТОП ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е дружество, което действа професионално като брокер или посредник при сделки с недвижими имоти, разположени на територията на гр. София и гр. Благоевград и извършва дейността си в съответствие с българския държавен стандарт БДСEN 15733 – „Услуги на брокерите на недвижими имоти”. Гаранцията, която предоставяме е нашият професионализъм и умения в сферите, в които предлагаме услуги. Доказателство за това са проектите, които сме реализирали.
Как може да се свържете с нас ?
Може да се свържете с нас на посочените по-долу контакти:
(…)
Кога можем да променяме настоящите условия ?
Ние си запазваме правото да променяме настоящите условия по всяка време. За всички промени може да се информирате, като посетите www.top-imoti.com.
Настоящите условия са приети на (…)

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА WWW.TOP-IMOTI.COM

Какво представлява настоящата политика ?
Когато използвате www.top-imoti.com, Вие може да изберете доброволно да предоставите Ваши лични данни. В тази политика за сигурност е обяснено кой и как ще обработва личните Ви данни, за колко време ще се съхраняват личните Ви данни, какви са мерките за защита, които са предприети във връзка с обработката на личните Ви данни и др.
Молим да прочетете внимателно настоящата политика, преди да предоставите лични данни чрез www.top-imoti.com.
Кой обработва личните Ви данни ? 
Личните Ви данни се обработват от „ТОП ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 202428382, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, бул. „Пейо Яворов“ № 2, наричано по-долу за краткост „Администратор“.
Кога и как обработваме личните Ви данни ?
Безплатена оценка на недвижим имот.
Ние обработваме личните Ви данни единствено и само в случай че Вие сами ни предоставите Вашите лични данни. Това е възможно, в случай че се възползвате от безплатната оценка, която уебсайта предлага, след което оставите лични данни.
Механизъм на използване на заявката за безплатна оценка на недвижим имот. 
За да получите безплатна оценка на Вашият недвижим имот е необходимо да оставите Вашите данни (подробно изброени по – долу в настоящата политика), както и данни и описание на самия недвижим имот. След като се съгласите с условията за поверителност  на Личните данни и натиснете върху бутона „Изпрати“, Вашата заявка ще бъде обработена и до 24 ч. ще получите имейл със заявената оценка на конкретният недвижим имот.
Абонамент за новини и събития.
Може да изберете да се абонирате за нашия бюлетин, както и да получавате актуална информация по имейл и телефон. Ако изберете тази опция, Вие ще получавате актуална информация и новини във връзка с обявени за продажба недвижими имоти, събития, които организираме и предложения и оферти, които предлагаме. Във връзка с предходното изречение е възможно да се свързваме с Вас и по телефон, на предоставеният от Вас телефонен номер.  В случай че изберете да предоставите личните си данни, те ще бъдат обработвани за целите на директния макетинг.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си личните Ви дани да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, като натиснете специалния бутон за това във всеки един имейл, който Ви изпращаме или като изпратите имейл до (…). Освен това, можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено заявление на адрес: гр. Благоевград 2700, бул. „Пейо Яворов“ № 2.
За да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги, ние използваме бисквитки. Повече относно използването и управлението на бисквитки вижте тук.
Какви лични данни ще обработваме?
Ние обработваме само тези лични данни, които Вие сте ни предоставили. Това могат да бъдат:

 • Три или две имена;
 • Електронна поща;
 • Телефонен номер.

На какво основание обработваме личните Ви данни ? 
Обработваме личните данни, които сте ни предоставили чрез www.top-imoti.com само и единствено на основание Вашето изрично съгласие да предоставите личните си данни. В определени случаи, можем да обработваме Вашите лични данни във връзка със законови задължения, които имаме или с цел да защитим наш легитимен интерес. При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.
За какви цели ще обработваме личните Ви данни ?
Ще обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез www.top-imoti.com. В случай че сте се абонирали за бюлетина ни и желаете да получавате интересни новини и предложения, ще обработваме личните Ви данни и за тези цели.
Можем да обработваме личните Ви данни и за други цели, тогава когато определен действащ закон ни задължава да извършим такова обработване.
Какви права имате, в качеството Ви на субект на лични данни ? 
Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

 • Да получите информация към момента на събиране на личните Ви данни;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни;
 • Да изискате достъп до личните си данни;
 • Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни;
 • Да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни;
 • Да ограничите обработването на личните Ви данни;
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • Да се възползвате от правото си на преносимост на личните Ви данни;
 • Да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.

Как може да упражните правата си ? 

Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес: гр. Благоевград 2700, бул. „Пейо Яворов“ № 2, отправено до Администраторa. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго.

Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощик, следва да бъде приложено и пълномощно.

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на (…).
Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни ?
В случай че сте предоставили личните си данни, за да използвате някоя от предоставените чрез www.top-imoti.com услуги, ние ще съхраняваме личните Ви данни за срок от 3 г. След това Вашите лични данни ще бъдат заличавани.
В случай че сте се абонирали за бюлетина ни и желаете да получавате новини, полезна информация и предложения, ще обработваме личните Ви данни за тези цели, докато не възразите срещу това обработване. След това Вашите лични данни няма да бъдат обработвани за тези цели, а ако не използвате други услуги, предлагани от www.top-imoti.com, същите данни ще бъдат заличавани.
На кого можем да предаваме личните Ви данни ? 
Ние предаваме личните Ви данни, само на трети лица, които осигуряват достатъчно и адекватно ниво на защита за данните Ви. Това предаване се осъществява, с цел да подобрим услугата, която Ви предоставяме и да я направим възможно най – удобна за Вас. Категориите трети лица, на които предаваме данните Ви, са следните:

 • Доставчици на хостинг услуги;

Ние няма да предаваме личните Ви данни на други трети лица, освен ако не сме получили Вашето изрично съгласие за това.
Какво става ако не дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или оттеглите съгласието си ?
В случай че не дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от нас или оттеглите вече даденото си съгласие, няма да можем да Ви предоставяме гореописаните услуги, предлагани чрез www.top-imoti.com, като това да получите безплатна оценка за недвижим имот и др.
Какво става ако не съм навършил 16 години ? 
Ние не обработваме лични данни на лица, които нямат навършени 16 години. В случай че ни предоставите Вашите лични данни, Вие декларирате, че сте навършили 16 години.
Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни ?
Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
 • точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението”);
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);
 • Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Кога можем да променяме настоящата политика ?
Администраторът си запазват правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате на www.top-imoti.com.

Настоящата политика е публикувана на (…)

2022 ©КСтрой ЕООД. Всички права запазени. Webdesign by Tralalink.

Top