Изпълнение на фундаментна плоча на жилищна сграда с подземни гаражи в район „Възраждане“, гр. София

9.04.2019

В процеса на изкопните дейности на обекта се прилага така нареченият „Милански” метод. Този метод се използва при специфични изкопи, които налагат по-бързото възстановяване на повърхността. За да бъде осъществен, предварително се изпълняват изливни пилоти, които се обединяват от плочата на първо подземно ниво, след което се извършва изкопаване на земните маси за следващото подземно ниво до достигане на проектната кота изкоп.

 

2024 ©КСтрой ЕООД. Всички права запазени. Webdesign by Tralalink.

Top