Строително-инвестиционна компания кстрой ЕООД

„КСтрой“ ЕООД е строително – инвестиционна компания с дългогодишен опит в строителството на жилищни сгради, кооперации, еднофамилни къщи и други обекти.
Компанията изгражда обекти на територията на гр.София, като закупува терени или строи срещу обезщетение на собствениците на парцели, желаещи да бъде извършено строителство в тяхната собственост.
Също така, строителната компания се е специализирала в изграждането и реконструциите на църковни храмове, параклиси и помещения за духовните служители и техните гости, като последно изпълнен обект от този тип е храм „Успение богородично“ в с. Владая.
„Кстрой“ ЕООД разполага с високо квалифициран технически персонал и строителни бригади. Екипът на компанията допринася за качественото строителство на проектираните обекти и реализирането им в предвидените за строителството срокове.
Компанията предлага всички свои обекти при вариант на разсрочено плащане, в рамките на строителството им. За клиенти желаещи по-дългосрочно разплащане, компанията предлага банково кредитиране, като обектът служи за обезпечение пред банката.

2024 ©КСтрой ЕООД. Всички права запазени. Webdesign by Tralalink.

Top